Ring: +31 (0) 318 636363 | E-post: info@intercol.nl

PU smältlim

Intercols PUR smältlim är fukthärdande heta smältämnen baserade på polyuretanpolymerer. PUR-smältlimar kombinerar den fysikaliska limningskaraktäristiken hos smältlim med en kemisk reaktion efteråt. Det slutliga bindemedlet ger hög motståndskraft mot värme, vatten och lösningsmedel. För fördelarna med EVA och APAO-smältmassor erbjuder PU smält smältning lägre appliceringstemperaturer och bättre vätbarhet av substraten. Vi erbjuder en rad PUR-smältlim som klarar applikationer som PVC-inslagning av PVC-profiler för framställning av fönsterramar. Vårt lamineringsprogram erbjuder lim för laminering och produktion av smörgåspaneler för t.ex. husvagnar och isoleringspaneler.