Call: +31 (0)318 636363 | Email: info@intercol.nl

PUR hot melt R&D

{:en}Providing customer-specific solutions is the right to exist of our company, the place where human intelligence combines molecules to create product innovation. Challenges have been won here against complex connections, we have celebrated the balance and the consistency of adhesives that are now famous on the market. The daily search for compromises, that little detail that transforms an intuition into a mica for the production installations.

The laboratory is protected by trade secrets and cautiously watches over those secret recipes that depend on the past and future of the company. Thousands of formulas and experiments form the basis of a research cycle that poses the challenge of product innovation every day.

Thanks to the great innovativeness of the very young group of researchers, Intercol has a high-quality series of green products: a mix of raw materials that have been selected and processed with a low environmental impact for a range of products that are geared to the future market.

During the creation and experiment phase, the laboratory assigns a specialized department to perform checks and control tests and provide constant monitoring and immediate solutions to the increasingly demanding needs of our customers, while continuously working on customized products.{:}{:nl}[metaslider id=80]Klantspecifieke oplossingen bieden is het bestaansrecht van onsbedrijf, de plek waar menselijke intelligentie moleculen combineert om productinnovatie te creëren. Uitdagingen zijn hier gewonnen tegen complexe verbindingen, we hebben het evenwicht en de constantheid van kleefstoffen gevierd die nu beroemd zijn op de markt. De dagelijkse zoektocht naar compromissen, dat kleine detail dat een intuïtie omzet in een mica voor de productie-installaties.

Het laboratorium wordt beschermd door handelsgeheimen en waakt angstvallig over die geheime recepten waarvan het verleden en de toekomst van het bedrijf afhangen. Duizenden formules en experimenten liggen ten grondslag aan een onderzoekscyclus die elke dag de uitdaging van productinnovatie vormt.

Dankzij de grote innovativiteit van de zeer jonge groep onderzoekers, heeft Intercol een hoogwaardige serie groene producten: een mix van grondstoffen die zijn geselecteerd en verwerkt met een lage milieu-impact voor een reeks producten die zijn afgestemd op de toekomstige markt.

Tijdens de creatie- en experimentfase, wijst het laboratorium een gespecialiseerde afdeling toe om controles en controletests uit te voeren en constante monitoring en onmiddellijke oplossingen te bieden voor de steeds veeleisender wordende behoeften van onze klanten, terwijl we voortdurend werken aan producten op maat.{:}