VARME limstikker

Intercol har et stort utvalg av smeltelim i bulk i perler, lameller, triller og trommer. Noen selskaper kan bruke smeltelimpinner, fordi disse er lettere å starte med, eller mer mobile for f.eks. Reparasjons- eller håndverksformål. For disse applikasjonene har vi et bredt utvalg av smeltelimpinner

  • 11mm limpinner
  • 12mm limpinner
  • 15mm limpinner
  • 43mm limpinner
  • PDR limpinner
  • Limpinner i polyamid
  • Fargede limpinner

For alle disse limpinnene tilbyr vi passende smeltelimpistoler av industriell kvalitet for profesjonell bruk.