Spesielle PUR-smelteutviklinger

Vi liker å betjene spesielle applikasjoner, og utviklet derfor spesielle karakterer for alle 'standard' applikasjoner som trebearbeiding, tekstiler og bokbinding. Når det er behov for videreutvikling, vil vi gjerne hjelpe deg med å konstruere ditt spesielle lim, vi har allerede PUR smeltelim tilgjengelig som

  • Gi økt bindingsstyrke til f.eks. PE og annen plast
  • Har lite strenger på maskiner som kjører raskt
  • Lavstrenger på hjulapplikatorer
  • Rent avskjæring av limte produkter
    • Laminerte skum
    • Ryggliming (bøker)
    • PE-laminasjoner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Spesielle PUR-smelteapplikasjoner
Spesielle PUR-smelteapplikasjoner