ØKOLOGISKE FRØBELEGGINGER

Noen av frøbeleggene våre er tatt opp på SKALs nederlandske innspillingsliste for økologisk landbruk. Disse beleggene evalueres for fullstendig sammensetning av produktene mot dets samsvar med forordning (EF) nr. 889/2008 om detaljerte regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Våre belegg er i stand til å oppfylle disse normene. Teamet til den europeiske inngangslisten verifiserer ikke om produktene er i samsvar med nasjonal lovgivning og kravene fra private label-organisasjoner i hvert EU-land. Bedrifter som ønsker å bruke et produkt fra den europeiske inngangslisten, må derfor sørge for at det lovlig kan brukes i deres land.

Våre produkter brukes som frøbelegg og bindemiddel som brukes i hagebruk, så vel som i stort volum landbrukssektoren for å behandle grønnsaksfrø samt raps og solsikkefrø. Det gir god farge, flytbarhet og lav støvoverflate.

Noen av beleggene våre er spesielt utviklet som bindemiddelbelegg for mais, men brukes i tillegg på frokostblandinger, cottona og soyabønner. I tillegg har den fordelene som uttrykker suveren kvaliteter ved lavere temperaturer og har mindre tendens til å skitne frøbehandleren, i samsvar med europeiske tilbakemeldinger fra kunder. Flare 3 brukes i lave påføringshastigheter, har høy bindingskapasitet som resulterer i utmerket støvretensjon samtidig som det forbedrer flytbarheten til frøet.

Mer informasjon om disse produktene finner du på sidene med økologiske produkter.