Limprising

Råvarer som brukes til fremstilling av lim, ser fortsatt betydelige prisbevegelser. Som et resultat blir emballasjelimvirksomhet påvirket av prisøkninger:
• Smeltelim
• Flytende lim
• Belegg og polyuretanlim

Mange bransjer er berørt

Berørte næringer inkluderer bølgepapp, laminering, rørvikling, ekstrudering, trebearbeiding, bokbinding og emballasje.
Intercol jobber flittig med å forhandle gunstige og stabile råvarepriser fra våre råvareleverandører for våre lim. Markedsforholdene har imidlertid gjort det umulig å opprettholde dagens prisnivå. Kontakt oss hvis du har spesifikke spørsmål. Vi er fortsatt takknemlige for virksomheten din og din fortsatte støtte.