HVA ER DEXTRIN LIM?

Dekstrinlim er modifiserte stivelseslim, i en løsning av vann. Bindingen til porøse underlag er god, men til glatte og plastiske overflater vil dekstrinlim ikke skape en sterk binding. Dekstrinlim kan være fullstendig biobasert og biologisk nedbrytbart.