Hvordan eliminere blokkerte dyser?

Intercol har ny polyolefin og termisk stabil EVA varm smelte lim, på vårt laboratorium utfører vi skreddersydde limtester for termisk nedbrytning. Med denne testen kan vi demonstrere at ny revolusjonerende smelteteknologi kan og vil eliminere nedetid. En tett dyse oppstår ofte når smeltelim brytes ned i limtanken over tid, det kan også forekomme i slanger og limapplikatorhoder. Når temperaturen er høy og noen smeltelim er ustabile, kan dette allerede skje over en lunsjpause, men oftere skjer det i en helg, eller på grunn av nedetid i et annet område av linjen.

REDUSER NEDTID

Ingeniørledere minimerer ofte virkningen av varmesmelting ved å slå av smeltetankene og bruke standby-modus. I praksis er det mest glemt, og limet begynner å brytes ned. Når du starter opp igjen er det kaos! Blokkerte smeltedyser, tilstoppede filtre. Intercols hvite polyolefine smeltelim er spesielt utviklet for å ha en 0%-forandring når den kontinuerlig oppvarmes i 72 timer ved 160 grader Celsius. Du kan si at det er tillatt å 'misbruke' smeltelimet - det tilgir en for glemsel å slå av smelteenheten og sette høye temperaturer.