ER ISOCYANATE I VARMT SMELT SKADELIG?

OBSERVAS ALLTID INSTRUKSJONENE FOR DET TILPASSENDE SIKKERHETSDATABLADET FOR DITT SPESIFIKE PRODUKT.

PUR smeltelim inneholder isocyanat som reaktive grupper. Ved omgivelsestemperatur og gode ventilerte rom er alle komponentene i det varme smeltelimet praktisk talt ikke-flyktige. Isocyanatdamp kan forurense den omgivende luften under smelting og prosessering av varmesmelten. Den tyske MAK-verdien (= maks. Konsentrasjon på arbeidsplassen / TLV) for monomer isocyanat (MDI) er 0,005 ppm (0,05 mg / m³).

Under alle omstendigheter kan PUR hot melt trekke ut damper som anbefales å bli ekstrahert via egnede eksosanlegg, akkurat som alle damper i produksjonsområder. Med passende eksosanlegg vil maksimumsverdiene for MID forbli langt under. TLV-grenser, og sikre arbeidsforhold er sikret. Følg alltid instruksjonene i det tilsvarende sikkerhetsdatabladet for ditt spesifikke produkt.