VANNBASERTE LIMMER FOR PAPIR OG TAVL SOM OMVANDLER SØKNADER

Vannbaserte lim for konvertering av papir og papp tjener mange bruksområder og er mye brukt i papirindustrien.

Lim til papir og emballasjeformål

De fleste av våre vannbaserte lim er basert på syntetiske emulsjoner, vannbaserte lim kan også formuleres basert på PVOH, stivelse og dextrin.

Standard vannbaserte limer for laminering

Nesten alle brukte emulsjoner er basert på vinylacetat (VAE), og på homopolymer PVAC eller Acrylates (ACR). Mange av limene våre er formulert etter applikasjonsspesifikke eller kundespesifikke behov. Disse limene kan brukes til en rekke bruksområder, for eksempel:

  • Papir, papp, bølgepapp konvertering
  • Bokbinding
  • Sekker og vesker
  • Grafisk kunst
  • Filmlaminering
  • Konvolutter
  • Brettbokser

Lim er for det meste spesielt formulert for å betjene enten en rulle eller en dyseapplikasjon. Avhengig av formuleringen kan produkter utvikles for å betjene høyhastighetsapplikasjoner og vedheft til vanskelige å binde underlag som PE / PP / PET.