POLYVINYLALKOHOL (PVA) TILVERKER - LØST I VANN

Intercol er utvikler og tollblander av forskjellige oppskrifter av polyvinylalkohol (PVA), komposisjoner, oppløst i vann.

På 1970-tallet begynte Intercol Industrial Lim, for eksempel å utvikle egne limoppskrifter basert på forskjellige polymerer, som pva, dispersjon, stivelse og gelatin. I tillegg til 3 omfattende laboratorier, har Intercol (vakuum) produksjonsblanding vannkokere og miksere for produksjon av de mest forskjellige (skreddersydde), lim, belegg og støpeharpikser. Limlaboratoriet er nylig utvidet.