VARMT SMELTPUNKT

Smeltepunktet til et smeltelim er det punktet hvor en stålkule ikke lenger kan bæres av en varm smeltefilm. Smeltepunktet, eller smelteoppførselen, kan være en indikasjon på:

 • Den minimale tanktemperaturen
 • Maksimal varmebestandighet
 • Den kjemiske sammensetningen

Smeltepunktet er ikke en verdi for:

 • Smelteflowindeks
 • Varme motstand
 • Påføringstemperatur

Annen interessant terminilogi om smeltelim

 • viskositet
 • knytte bånd
 • kjemisk oppbygning
 • åpen tid
 • innstillingshastighet